Vra­gen­lijst Bouwplaatscamera

Is een bouw­p­la­ats­ca­me­ra de moei­te waard voor uw project?

Met deze vra­gen­lijst kunt u een­vou­dig naga­an of een bouw­p­la­ats­ca­me­ra geschikt is voor uw pro­ject. Als dit het geval is, advi­se­ren wij op basis van uw infor­ma­tie een van onze popu­lai­re BauTV+ pakketten.

Heeft u spe­cia­le wen­sen of wilt u klei­ne wij­zi­gin­gen aan­bren­gen, dan kun­nen wij het voor­ge­stel­de pak­ket een­vou­dig aanpassen.