Came­ra­tech­niek & installatie

Huur en koop pas­sen­de bouwcamera’s:

Als u geen eigen bouwplaatscamera’s hebt, kunt u ze bij ons huren of kopen voor uw bouw­pro­ject. Als Axis Solu­ti­on Gold Part­ner en Appli­ca­ti­on Deve­lo­p­ment Part­ner kun­nen wij u pre­ci­es de juis­te came­ra-oplos­sing bieden.

AXIS SOLUTION GOLD PARTNER
AXIS APPLICATION DEVELOPEMENT PARTNER

Uni­ver­sal CAM 

De all­roun­der onder de bouwplaatscamera’s

Kies een van deze resoluties:

180° Fishe­ye in 4K:

Pan­ora­ma CAM

Als het een beet­je meer “beeld” vereist

Kies tus­sen de ver­schil­len­de perspectieven:

Auto­no­me CAM

Geen stroo­ma­ans­lui­ting nodig dank­zij zonnepanelen

Mon­ta­ge­mo­ge­l­ijk­he­den van Net­Co bouwplaatscamera’s

1 m Kurzmast dokumentiert Baufortschritt

1 m kor­te paal

De bes­te oplos­sing is een con­tai­ner of een plat dak in de buurt, van waa­ruit de con­s­truc­tie kan wor­den waargenomen.

Mobiler 8 m Mast zur Baustellenkamera Montage

8 m mobie­le paal

Als het gebouw niet te hoog is en er geen goe­de posi­tie kan wor­den bereikt met een kor­te stok (bv. in het open veld).

Mast am Container montiert

10 m paal beves­tigd aan een container

Als er een con­tai­ner in de buurt is en een nog hoge­re posi­tie ver­eist is. 

15 m Mast zur Baustellendokumentation

15 m paal

Voor een nog beter over­zicht van het bouwpro­ces als er geen con­tai­ner in de buurt is.

20 m Mast zur Montage einer gekauften oder gemieteten Baustellenkamera

20 m paal

Deze mast is zo hoog als de Bran­den­bur­ger Tor (zon­der Qua­dri­ga) & biedt een ide­aal over­zicht van bij­na elke bouwplaats.

Baustellenkamera zum Mieten oder Kaufen am Kran befestigt

mon­ta­ge op de kraan

Als een bouw­p­la­ats vanuit vogel­per­spec­tief moet wor­den vast­ge­legd, is dit de bes­te optie.

Er is zelfs nog meer…

Net­Co vindt mee­s­tal de opti­ma­le mon­ta­ge­mo­ge­l­ijk­heid om uw bouw­p­la­ats vanuit de bes­te hoek vast te leg­gen. De moge­l­ijk­he­den varië­ren van een een­vou­di­ge muur­be­ves­ti­ging tot een beves­ti­ging op kra­nen, zodat uw bouw­p­la­ats zelfs vanuit vogel­per­spec­tief kan wor­den vast­ge­legd. Als uw pro­ject een nog hoge­re mast ver­eist, hoeft dat geen belem­me­ring te zijn, vraag het gewoon en we kijken of het nog hoger kan.

Zelf­bouw

Wilt u een bouw­p­la­ats­ca­me­ra kopen of huren en ver­vol­gens zelf instal­le­ren? Bestel dan ons basis­pak­ket. In dit pak­ket ont­vangt u een uni­ver­seel sys­teem bes­taan­de uit: een uni­ver­se­le LTE-came­ra, de Net­Con­nect, mon­ta­ge­ma­te­ria­al voor paal- of wand­mon­ta­ge, een voe­dings­ka­bel van 10 meter en een instal­la­tie­hand­lei­ding. Met de bekno­pte ins­truc­ties is de inge­bruik­na­me na instal­la­tie zo een­vou­dig als maar kan.

Zelf­bouw

Wilt u een bouw­p­la­ats­ca­me­ra kopen of huren en ver­vol­gens zelf instal­le­ren? Bestel dan ons basis­pak­ket. In dit pak­ket ont­vangt u een uni­ver­seel sys­teem bes­taan­de uit: een uni­ver­se­le LTE-came­ra, de Net­Con­nect, mon­ta­ge­ma­te­ria­al voor paal- of wand­mon­ta­ge, een voe­dings­ka­bel van 10 meter en een instal­la­tie­hand­lei­ding. Met de bekno­pte ins­truc­ties is de inge­bruik­na­me na instal­la­tie zo een­vou­dig als maar kan.